HFK Nettverk for innføringsklassane

Tittel HFK Nettverk for innføringsklassane
Registrering Søknad
Fagadministrator (10): Knut Kristian Grothaug Andersen, Jan-Eirik G Bertelsen, Live Janicke Bruseth, Marianne Haaland, Beth Johnsen, Siri Kartevold, Marit Helén Leinebø, Gro Mari Liland, Eileen Svendsen, Mona Jeanette Tiegs. 
Lærestad Hordaland Fylkeskommune
Studiepoeng
Fagkode
Innhald
Mål
Organisasjon
Evaluering
Ledige plassar Ikkje bestemt