HFK Nettverk for innføringsklassane

Tittel HFK Nettverk for innføringsklassane
Registrering Søknad
Fagadministrator (9): Knut Kristian Grothaug Andersen, Jan-Eirik G Bertelsen, Live Janicke Bruseth, Marianne Haaland, Beth Johnsen, Siri Kartevold, Marit Helén Leinebø, Eileen Svendsen, Mona Jeanette Tiegs. 
Lærestad Hordaland Fylkeskommune
Studiepoeng
Fagkode
Innhald
Mål
Organisasjon
Evaluering
Ledige plassar Ikkje bestemt