KNV, NG og Horten - trepartssamarbeid våren 2018 ny

Tittel KNV, NG og Horten - trepartssamarbeid våren 2018 ny
Registrering Søknad
Fagadministrator (8): Lms Admin, Jon Gunnar Ekrem, Lill-Kristin Gundersen, Gro Hartun, Jo Keim Olsen, Truls Erik Opheim, Stig Solberg, Christine Valde. 
Lærestad Hordaland Fylkeskommune
Studiepoeng
Fagkode
Innhald
Mål
Organisasjon
Evaluering
Ledige plassar Ikkje bestemt