2NALGAA/141LGA2001 Produksjon og tjenesteyting (FG_2014/2015_STJ_2NALGAA/141LGA2001)

Tittel 2NALGAA/141LGA2001 Produksjon og tjenesteyting
Registrering Søknad
Fagadministrator (4): Kristin Semb Gjerde, Gunnar Magne Hope, Torbjørn Litlere, Tone Mosebø. 
Lærestad Hordaland Fylkeskommune
Studiepoeng 0
Fagkode FG_2014/2015_STJ_2NALGAA/141LGA2001
Innhald
Mål
Organisasjon
Evaluering
Ledige plassar Ikkje bestemt