2NALGAA/141LGA2002 Forvaltning og drift (FG_2014/2015_STJ_2NALGAA/141LGA2002)

Tittel 2NALGAA/141LGA2002 Forvaltning og drift
Registrering Søknad
Fagadministrator (3): Kristin Semb Gjerde, Britt Janne Karlsen, Torbjørn Litlere. 
Lærestad Hordaland Fylkeskommune
Studiepoeng 0
Fagkode FG_2014/2015_STJ_2NALGAA/141LGA2002
Innhald
Mål
Organisasjon
Evaluering
Ledige plassar Ikkje bestemt