Hordaland Fylkeskommune

Ikkje frå Hordaland Fylkeskommune?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

Alle må endre Passord

Alle eksisterende brukere MÅ endre passord til Its Learning
(feidepassord)

etter 26.06.2017

Bruk denne lenken: https://mega.efeide.no/#/forgotpassword

Forutsetter at du har mobiltelefon
Problemer?
Kontakt IKT-konsulenten på skolen

14.08.2017

14.08.2017 12:46

Vel språk